home
 


 

 Zaterdag 7 jui, Burgemeesterspark

Gracias a la Vida is een multicultureel benefietfestival met aandacht voor de derde en vierde wereld-problematiek.

De opbrengst van het festival gaat integraal naar enkele ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland. De organisatie ervan draait op een honderdtal vrijwilligers.

Aanleiding voor het festival is het overlijden van Frederik Kemps (°02.11.1984 - +30.06.2006) die ervan droomde zijn familie in Rwanda te helpen.

Na zijn dood zetten zijn broers (eveneens uit Rwanda) samen met vrienden en familie zijn droom verder en zamelden geld in om enkele projecten in de derde en de vierde wereld te ondersteunen. Omdat het opzet en het gedachtegoed van beide festivals schitterend op elkaar aansluiten, was een samenwerking evident.

www.graciasalavida.be